Tovi on opettajavaihtopalvelu, joka mahdollistaa opettajien vaihdon koulusta toiseen lyhytaikaisesti. Vaihdossa opettajat vaihtavat työpaikkoja päittäin, samanaikaisesti ja samankestoisesti. Vaihto voi olla esimerkiksi yhden jakson pituinen.

Tovi tarjoaa tukea vaihdon alusta loppuun:

  • vaihtoparien ”matchaus”
  • vaihdon valmistelun ja toteutuksen työkalut
  • osaamisen jakaminen työyhteisöissä
  • mentorointi
  • laadunvarmistus
  • varmistetaan yhteisön osallisuus
  • ”tulosten” raportointi, esim. havainnot toimintakulttuurista

Vaihdon tavoitteena on lisätä opettajien liikkuvuutta, tietotaidon ja verkostojen leviämistä sekä mahdollisuutta vaihtaa työpaikkaa hetkiseksi ilman viran menettämisen pelkoa. Vaihto vahvistaa ammatillista kehittymistä ja edistää työhyvinvointia. Se hyödyttää sekä vastaanottavaa että lähettävää kouluyhteisöä ja antaa opettajalle mahdollisuuden jakaa osaamistaan, joka puolestaan vahvistaa omaa ammatti-identiteettiä.

Tovi-opettajavaihtopalvelu on pilottivaiheessa. Toteutamme pilottivaihdot espoolaisissa peruskoulussa vuonna 2018.

Me Tovin tekijät olemme myös itse opettajia. Haluamme, että kaikilla opettajilla on mahdollisuus kehittyä ja kehittää kouluyhteisöjään parhaiksi mahdollisiksi.